Toename ZZP’ers slecht voor economische groei

Economieën die bestaan uit een groot percentage zelfstandigen zijn inefficiënt en kennen veel armoede.

Over het ondernemerschap valt in Nederland nauwelijks een kwaad woord te beluisteren. Ook zelfstandigen zonder personeel, de zogenaamde ZZP’ers, worden maar al te vaak de hemel in geprezen. Deze ondernemers zijn onder meer ‘initiatiefrijk’ en durven bovendien ‘zelf verantwoordelijkheid voor hun toekomst te nemen’. Het Platform Zelfstandige Ondernemers beweerde onlangs zelfs dat ZZP’ers ‘de economie uit het slop kunnen trekken’.

De realiteit is echter anders. Een hoog percentage zelfstandigen is veeleer een teken van economisch falen, namelijk een wijdverbreid onvermogen om voldoende banen te creëren. Zoals deze interactieve grafiek laat zien, bestaat er een direct verband tussen het percentage zelfstandigen en armoede. In 2005, bijvoorbeeld, waren Tanzania en Bangladesh de twee landen waarin het zelfstandige ondernemerschap met afstand het meest floreerde.

Een recent rapport (pdf) van onderzoeksbureau Panteia concludeerde naar aanleiding van een vergelijkend, meerjarig onderzoek tussen 26 economisch ontwikkelde landen dat wanneer het percentage ZZP’ers groter is dan zeven procent van de beroepsbevolking dit remmend werkt op de economische groei. Hoewel ZZP’ers zorgen voor een flexibele arbeidsmarkt (wat gunstig is voor bedrijven) en een positieve bijdrage leveren aan de mate van concurrentie, wegen vanaf een bepaald punt deze voordelen niet meer op tegen de nadelen.

Het ondernemerschap, zo wijst onderzoek uit, vereist immers generalisten in plaats van specialisten. Een te hoog percentage ZZP’ers zorgt dus voor een suboptimale mate van arbeidsdeling en -specialisatie. Daarnaast beschikken ZZP’ers zelden over voldoende kapitaal voor investeringen en zijn mede daardoor niet in staat om schaalvoordelen te benutten.

Het is dus bepaald geen goed nieuws dat in Nederland het aantal ZZP’ers de afgelopen jaren fors is toegenomen. Op dit moment zijn er ruim 700.000 ZZP’ers op een beroepsbevolking van een kleine acht miljoen werkenden. Dit betekent dat momenteel net iets minder dan negen procent van de Nederlandse beroepsbevolking ZZP’er is – en dit percentage stijgt nog steeds. Als we het eerder aangehaalde onderzoek mogen geloven betekent dit dat de Nederlandse arbeidsmarkt inefficiënt werkt. Nog erger is dat deze inefficiëntie in rap tempo toeneemt.

Uiteraard is het vanuit zowel economisch als sociaal oogpunt beter om inefficiënte ZZP’ers aan het werk te hebben dan dat deze zelfde individuen met een uitkering thuis op de bank zitten. Niettemin zou het nóg beter zijn als een belangrijk deel van de bestaande ZZP’ers (weer) in loondienst zou werken. Zodoende is beleid dat de arbeidskosten van ZZP’ers verhoogt ten opzichte van de arbeidskosten van reguliere werknemers, macro-economisch gezien, zeker niet onverstandig.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s