CPB en DNB oneens over extra bezuinigingen

Uit het NRC:

De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau zijn het oneens over de mate waarin het kabinet moet bezuinigen.

DNB-president Klaas Knot zegt dat het kabinet moet doorzetten met de extra 4,5 miljard euro aan bezuinigingen om volgend jaar het begrotingstekort onder 3 procent te krijgen. Het CPB publiceerde gisteren juist een studie met veel munitie voor tegenstanders van forse bezuinigingen. Die zouden een economie in recessie extra beschadigen. […]

DNB vindt dat Nederland ook onder de slechte conjunctuur verder moet werken aan een verlaging van het overheidstekort, dat volgens president Klaas Knot nu “buitensporig” is. In zijn inleiding bij het vandaag verschenen jaarverslag van de bank […] wijst Knot er op dat de staatsschuld in de afgelopen vijf jaar is opgelopen van 45 procent van het bruto binnenlands product tot meer dan 70 procent, ruim boven de Europese norm van 60 procent.

En waarom is de staatsschuld zo snel opgelopen? Twee redenen: 1) bankenreddingen; 2) tegenvallende belastinginkomsten als direct gevolg van de bezuinigingen die nodig waren om die bankenreddingen überhaupt te kunnen bekostigen.

Met andere woorden, Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, vindt blijkbaar dat de gewone burger voortdurend meer moet gaan bloeden (grotere bezuinigingen leiden immers alleen maar tot nóg minder belastinginkomsten) om ‘Nederland’ financieel gezond te houden.

Je zou je je bijna afvragen wat Knot onder Nederland verstaat: DNB plus bankensector, misschien? Telt ‘de rest’ überhaupt nog wel mee?

En niet te vergeten: Nederland betaalt op dit moment nog steeds een negatieve reële rente op haar schuldpapier. Dus de staatsschuld doet er – althans op de korte termijn – werkelijk helemaal niets toe.

Het is overigens wel aardig om te kijken wat DNB in haar jaarverslag (pdf) schrijft over de noodzaak van bezuinigingen. Op pagina 37 vinden we de volgende passages:

Dat budgettaire consolidatie [d.w.z. het verder terugdringen van het begrotingstekort] de groei aantast, is echter geen argument om ervan af te zien. Nederland zal eens door die zure appel heen moeten bijten. Als de consolidatie wordt uitgesteld, zal de toekomstige consolidatie-inspanning alleen maar groter zijn vanwege de inmiddels verder opgelopen overheidsschuld.

Opvallend detail: geen woord over het feit dat, uitgedrukt in reële goederen of diensten, geld lenen de Nederlandse Staat op dit moment geld oplevert in plaats van geld kost. Ook geen woord over het feit dat de meest pijnloze wijze om de staatsschuld (als percentage van het bbp) terug te brengen uiteraard de groei van het bbp is – die echter door het gevoerde beleid nu juist niet wil groeien!

Dan dit:

De Nederlandse economie kan zichzelf niet met een budgettair stimuleringsbeleid uit de crisis optrekken. In de kleine, open Nederlandse economie lekt immers een groot deel van de stimulering via hogere importen weg naar het buitenland. In een grote, gesloten economie zoals de VS is dat in veel mindere mate het geval. Het open karakter van de Nederlandse economie impliceert dat – net als in het verleden – een aantrekkende wereldhandel een noodzakelijke voorwaarde vormt voor economisch herstel.

Ik ben natuurlijk geen econoom, maar deze passage valt toch heus in de categorie ‘WTF?’

In de VS hebben ze een gigantisch tekort op de handelsbalans. Dus waarom zou een Amerikaans stimuleringsbeleid uiteindelijk niet ten goede komen aan de producenten van goedkope Chinese consumptiegoederen? En waarom is dat daar dan geen probleem, terwijl dit in Nederland – een land met een overschot op de handelsbalans – wél problematisch zou zijn?

[Edit: niet dat bovenstaande bewering van DNB niet kan kloppen, maar veel vragen blijven open: importeren wij bijvoorbeeld nu echt zoveel meer diensten dan de VS? En ook al komt het (fysieke) product uit het buitenland, verdienen Nederlandse distributiebedrijven en de detailhandel dan toch niet het nodige aan deze import? Met andere woorden: er wordt iets als vanzelfsprekend gepresenteerd dat het (nog lang) niet is.]

En zou er nu heus geen budgettair stimuleringsbeleid zijn te bedenken dat Nederland in de toekomst competitiever maakt als exportland? Waarom geen investeringen doen op een moment dat we de facto over (meer dan) gratis geld kunnen beschikken?

Inquiring minds want to know.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s