Categorie archief: Economie

Juiste diagnose, verkeerde behandeling …patiënt wordt niet beter

Het kabinet Rutte II trekt zich niets aan van de realiteit, of zelfs maar logica.

Enkele dagen geleden stuurde minister van SZW Lodewijk Asscher een brief naar de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de werkloosheid in Nederland. In december 2013 steeg deze verder naar 668 duizend werklozen, ofwel 8,5% van de beroepsbevolking.

De oorzaak van deze situatie wordt door Asscher feilloos vastgesteld:

Werkloosheid is het verschil tussen het aantal beschikbare banen (werkgelegenheid) en het aantal mensen dat een baan zoekt (arbeidsaanbod). […] Als gevolg van achterblijvende bedrijfsinvesteringen en consumptieve bestedingen is de vraag naar arbeid gedaald.

De diagnose klopt. Maar hoe zit met de behandeling?

Die is hopeloos. Tegen de jeugdwerkloosheid worden ‘jongerenloketten om jongeren te helpen bij beroeps- en studiekeuzes’, ‘coachingsactiviteiten’ en ‘startersbeurzen’ ingezet. Werkloze ouderen kunnen rekenen op ‘mobiliteitsbonussen’ en ‘proefplaatsingen’.

Deze maatregelen veranderen hooguit iets aan het aanbod van arbeid, terwijl – zoals Asscher zelf had geconcludeerd – de vraag naar arbeid het probleem is. Met andere woorden er is geen behoefte aan trainingsprogramma’s, maar wel aan banen, banen en nog meer banen.

Asscher verwijst in zijn brief nog naar het sociaal akkoord van afgelopen voorjaar. Maar ook daar gaat het over (potentiële) werknemers: jongeren, ouderen, wajongers, ww’ers, zzp’ers, flexwerkers; allemaal komen ze voorbij.

Zo’n beetje de enige passage waarbij (indirect) wordt gerept over het creëren van werk en het aanjagen van de consumptieve bestedingen is deze:

Het is tegelijkertijd nodig:

  • het doorschieten van de al vijf jaar dalende huizenprijzen op de woningmarkt te keren (en daarmee de oorzaak van een sterk teruglopende vraag naar bouwprojecten en gerelateerde werkgelegenheid);
  • de mogelijkheden van het bankwezen om te voorzien in hypotheek- en kredietverlening te herstellen;
  • het tweede pijler pensioenstelsel minder procyclisch te maken door de pensioencontracten te vernieuwen. Hierdoor hebben schokken op financiële markten minder gevolgen voor pensioenpremies en –uitkeringen.

Hoe weinig (en omfloerst) dit ook is, meer wordt over het vergroten van de vraag naar arbeid niet gezegd.

En uiteraard kan ook de overheid zelf geen banen scheppen, bijvoorbeeld door massaal windmolenparken aan te leggen, de installatie van zonnepanelen ruimhartig te subsidiëren of voor mijn part de cultuursector van een flinke oppepper te voorzien.

De hiervoor benodigde uitgaven en resulterende begrotingstekorten zullen immers een oncontroleerbare inflatie tot gevolg hebben, aldus de dominante economische school van het moment.

Inmiddels weten we natuurlijk dat – ondanks een onveranderd hoog begrotingstekort en oplopende staatsschuld – niet inflatie, maar juist deflatie een acute bedreiging vormt voor ons economisch herstel.

Maar Rutte twijfelt nooit.

We’re fucked.

Advertenties

Bloemenveiling FloraHolland begrijpt het concept ‘staking’ niet

FloraHolland:

Acties die de dagelijkse processen wederom onder druk zetten, zijn onacceptabel.

Ofwel: staken mag, zolang het bedrijf er maar geen last van heeft.

De context: ‘Bij het bedrijf verdwijnen tweehonderd arbeidsplaatsen, maar de vergoeding voor de werknemers die hun baan verliezen is volgens de vakbonden niet hoog genoeg,’ zo schrijft het NRC.

En dat is ondanks een lichte omzetgroei in 2013, zo kunnen we hier lezen.

Het NRC meldt verder:

Vrijdag werd ook al gestaakt. Toen waren bij CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten zeker 850 stakers ingeschreven. Volgens hen probeerde Flora Holland de staking op te vangen door uitzendkrachten in te zetten. CNV en FNV sommeerden de veiling, die ontkent stakingbrekers te hebben ingehuurd, vervolgens daarmee te stoppen. Het is verboden om werk over te laten nemen door uitzendkrachten als er wordt gestaakt.

Economen waarschuwen voor deflatie in Eurozone

Zo meldt The New York Times.

En dat is, op zijn zachtst gezegd, slecht nieuws. Wie gaat er immers investeren als de prijzen alleen maar dalen? Rentenieren is dan de betere optie, met economische stilstand tot gevolg:

When it takes hold, deflation — a decline in the general level of prices — undermines growth, and lowers corporate earnings and the values of assets like real estate.

Bovendien worden eerder aangegane schulden – van hypotheekschulden tot de staatsschuld – langzaam maar zeker ondraaglijk:

In contrast to inflation, which erodes the real value of loans, making it easier for borrowers to repay, deflation does the opposite. It makes money dearer, raising the burden of repaying existing loans — and adds to the stress on fragile banks that hold the loans when borrowers cannot repay.

Eigenlijk zitten we, gezien de historisch lage inflatie in de Eurozone, nu al in de problemen:

Officially, the 18-nation euro zone so far has been experiencing “disinflation” — a falling rate of inflation. Consumer prices ticked up just 0.7 percent in January from a year earlier, matching the record low set in October, according to an estimate by Eurostat, the European Union’s statistical agency.

The European Central Bank tries to maintain an inflation rate of just below 2 percent.

Dat er officieel nog net geen sprake van deflatie is, wil dus nog niet zeggen dat er niets aan de hand is:

“There is nothing magical about the number zero, when inflation turns to deflation,” Olivier Blanchard, chief economist of the International Monetary Fund, noted in a recent blog post.

En dit is dus het gevolg van voortdurende bezuinigingen en bijbehorende ontslagrondes: als consumenten steeds minder hebben te besteden, gaan vanzelfsprekend de prijzen omlaag. Ofwel, na het zuur, nog meer zuur.

Austerity, fuck yeah!

IBM behaalt hogere winst dankzij belastingontwijking via Nederland

Aldus Bloomberg News:

The approach, which involves routing almost all sales in Europe, the Middle East, Africa, Asia and some of the Americas through the Netherlands unit, helped IBM as it gradually reduced its tax rate over 20 years at the same time pretax income quadrupled.

Zijn wij even lekker bezig. Fier aan kop in the race to the bottom!

Uit hetzelfde bericht valt overigens ook op te maken wat tegenwoordig voor bedrijfsstrategie moet doorgaan:

IBM is aiming for $20 a share in adjusted earnings by 2015, up from $11.67 in 2010 — a goal made more difficult as the company posted seven straight quarters of declining revenue. To stay on target, IBM has bought back shares, sold assets, and fired and furloughed workers.

Het doel van IBM is dus niet betere producten, een hogere omzet, of zelfs maar de continuïteit van de organisatie, maar allereerst een hoger rendement voor de aandeelhouders. Dus geen investeringen in R&D, mensen of machines, maar het terugkopen van aandelen, het verkopen van productiemiddelen en het ontslaan van mensen.

Ziehier het kapitalisme van de eenentwintigste eeuw.

De Amerikaanse middenklasse verdwijnt

Zo bericht The New York Times:

As politicians and pundits in Washington continue to spar over whether economic inequality is in fact deepening, in corporate America there really is no debate at all. The post-recession reality is that the customer base for businesses that appeal to the middle class is shrinking as the top tier pulls even further away.

Grote bedrijven houden nu al rekening met deze nieuwe realiteit:

In response to the upward shift in spending, PricewaterhouseCoopers clients like big stores and restaurants are chasing richer customers with a wider offering of high-end goods and services, or focusing on rock-bottom prices to attract the expanding ranks of penny-pinching consumers.

“As a retailer or restaurant chain, if you’re not at the really high level or the low level, that’s a tough place to be,” Mr. Maxwell said. “You don’t want to be stuck in the middle.”

Nog even wat deprimerende cijfers:

In 2012, the top 5 percent of earners were responsible for 38 percent of domestic consumption, up from 28 percent in 1995, the researchers found.

Even more striking, the current recovery has been driven almost entirely by the upper crust, according to Mr. Fazzari and Mr. Cynamon. Since 2009, the year the recession ended, inflation-adjusted spending by this top echelon has risen 17 percent, compared with just 1 percent among the bottom 95 percent.

En uiteraard heeft deze groeiende ongelijkheid vervelende consequenties voor zo’n beetje iedereen:

Mr. Fazzari also said that depending on a relatively small but affluent slice of the population to drive demand makes the economy more volatile, because this group does more discretionary spending that can rise and fall with the stock market, or track seesawing housing prices. The run-up on Wall Street in recent years has only heightened these trends, said Guy Berger, an economist at RBS, who estimates that 50 percent of Americans have no effective participation in the surging stock market, even counting retirement accounts.

Ook investeerders weten inmiddels wat er in de echte wereld aan de hand is:

Investors have taken notice of the shrinking middle. Shares of Sears and J. C. Penney have fallen more than 50 percent since the end of 2009, even as upper-end stores like Nordstrom and bargain-basement chains like Dollar Tree and Family Dollar Stores have more than doubled in value over the same period.

Maar een iets hoger belastingtarief voor de hoogste inkomens is communisme en nationaal-socialisme ineen.

13 procent meer startende ondernemers in 2013

94 procent is zzp’er.

De Kamer van Koophandel zegt dat er mede door de crisis meer mensen een bedrijfje beginnen. “In 2013 zijn veel bedrijven failliet gegaan en hebben veel mensen ontslag gekregen. Dit resulteert in een toename van het aantal inschrijvingen.”

Als bouwbedrijven failliet gaan, gaan bouwvakkers massaal aan de slag als zzp’er, volgens de KvK. En bedrijven die personeel flexibeler willen inzetten adviseren werknemers steeds vaker om zich als zelfstandige te vestigen. Daarna worden ze dan weer ingehuurd.

Sommige dwazen ontwaren niettemin toch nog ergens reden voor optimisme:

D66-kamerlid Verhoeven ziet ook dat er veel zzp’ers zijn bijgekomen die geen andere keus hebben. Maar volgens hem moeten deze mensen juist worden gestimuleerd om ondernemer te worden.

Kortom, de weg naar betere tijden volgens D66:

1) krijg ontslag
2) word zzp’er
3) word échte ondernemer
4) ???
5) dikke winst!

Hoera voor het kwartaalkapitalisme!

Uit de Volkskrant:

Het ‘kwaad van het kwartaalkapitalisme’ is sinds het begin van de crisis eerder erger geworden dan verminderd, constateert McKinsey. Topmanagers trekken zich niets aan van internationale organisaties als de OESO, de G20 en het World Economic Forum, die de afgelopen jaren hebben gepleit voor een meer duurzame vorm van kapitalisme. […]

Van de ondervraagde managers erkent 63 procent dat de druk is toegenomen om zo hoog mogelijke winsten op de korte termijn te behalen.

Ruim driekwart (79 procent) van de managers zegt prioriteit te geven aan een zo hoog mogelijke winst in de komende twee jaar of op nog kortere termijn. Bijna de helft van de managers heeft een bedrijfsstrategie voor ten hoogste drie jaar. Driekwart zegt dat eigenlijk een strategie op langere termijn noodzakelijk is. En 86 procent erkent dat een langetermijnstrategie belangrijk zou zijn om het bedrijf te versterken en innovatie te bevorderen.

Onzichtbare hand!

Tucht van de markt!

Wij verdienen ons succes!

Enz.

Enz.